Srednjovjekovne kazne za zločeste Rabljane

U Rapskom protostatutu iz 1234. godine priča se, i prvi put spominju metode mučenja zločestih Rabljana. Važan je dio rapske povijesti jer vremenski prethodi Rapskom statutu iz 14. stoljeća (oko 1326. godine napisan), ali i jer sadrži najstarije zapise propisa. Tri su zanimljivosti napisane unutar protostatuta; 1. Tzv. Božji sud, odnosno nošenje usijanog željeza kao […]

Borba za nasljeđe krune uzrokovala sukob Raba i Zadra

Poslije smrti moćnog hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika I, koji je u upornim borbama s Venecijom stekao čitavu jadransku obalu od Rijeke do Kotora, oslabile su i iscrpile njegovu državu dugotrajne borbe za nasljeđe (krajem 14. st.), kao i već u to vrijeme česti upadi Turaka. Te su okolnosti konačno odlučile o sudbini Dalmacije u korist Venecije. […]

Po čemu je posebna crkva svetog Ivana Evanđelista na Rabu?

kontakt

CRKVA SVETOG IVANA EVANĐELISTARA Do 13. stoljeća bile su u samostanu sestre benediktinke, a zatim je biskup predao crkvu i samostan franjevcima pa se u narednim stoljećima tu razvio jedan od najznačajnijih samostana ovog reda u Dalmaciji. Neposredno se na crkvicu Svetoga Križa nadovezuju zidine iza kojih se proteže tzv. Arheološki park, prostorno polje ruševina […]